lastbilar

G.Bergströms Åkeri AB har sedan 1965 bedrivit åkeriverksamhet i Jörn med stora

delar av Norr- och Västerbotten som arbetsområde. Företaget omfattar lastbilar med

släp, grusbilar, maskintrailers och traktorer samt berg- och grustäkter.

 

Vi utför markarbeten, entrepenadarbeten, snöröjning, sandning, sopning m.m. med miljöklassade traktorer. I företaget finns tre vägtransportledare.

 

Tack vare vår fantastiska och kunniga personal kan vi fortsätta efter Göstas

motto: "Allt för kunden"

 

Vi utför tjänster åt bland andra:

- Skellefteå Kommun
- Bergteamet AB
- Protec AB

- SCA AB

- Svevia AB

- Svea Skog Förvaltnings AB

- Struktion Rail AB

- Holmen Skog
- Styrud Arctic ABKONTAKT

G.Bergströms Åkeri AB och

Bergströms Verkstads AB

Björklidenvägen 16

930 55 JÖRN

 

TELEFON 0916-10770

FAX 0916-10581

 

VD Håkan Bergström

070-336 27 16

bergstromakeri.hakan@gmail.comVi är återförsäljare av:

- Pellets för Glommers
Miljöenergi AB (GME)


- Hydraulslangar åt
Hydroscand AB


- Bränsle för både
Skelleftebränslen AB
och Preem/Såifa